شهادت امام حسن عسگری علیه السلام تسلیت باد

بلبل از دوری گل تا سحر امشب به نواست یا پسـر بر سـر بالین پدر نوحـه گر است هاتفی گفـت که خاموش مگـر بی خبری حسن عسکـری امشب به جنـاح سفر است سـر به دامان پسـر گـرم سخن با معبود چهـره اش بر اثـر زهر جفـا پر گهر است شد برون طایر روحش زقفـس سوی جنان مهـدی منتظـر از بهر پدر خون جگر است

/ 0 نظر / 84 بازدید