# 6-_حضرت_امام_حسین_علیه_السلام

شیعتی ما ان (مهما )شربتم ماء عذب فاذکرونی

شِیعَتِی مَا اِنْ شَرِبتُم ماءَ عَذْبٍ فَاذْکُرُونی اَوْ سَمِعْتُمْ بِغَریبٍ اَوْ شَهِیـــدٍ فَانْدُبوُنی ای شیعیان من هرگاه آب خوش گوار نوشیدید از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 393 بازدید