السلام علی الرضیع الصغیر (طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند)

طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند؟

آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر توست

یا بقیه الله آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین علیه السلام

/ 0 نظر / 77 بازدید