الحمد لله کما یحب الله ان یحمد الحمد لله کما هو اهله

ستایش‏ مخصوص خدایى است که مى‏کند آنچه بخواهد و دیگرى چنان نیست که هر چه خواهد بکند ، ستایش او راست چنانچه‏ دوست دارد که ستایش شود ، ستایش خاص اوست چنانچه شایسته آنست ، خدایا مرا در هر خیرى که محمد و آلش را در آن‏ درآورده‏اى درآور و بیرونم آور از هر شرى که محمد و آلش را از آن بیرون آورده‏اى ،‏ درود خدا بر محمد و آلش باد 

/ 0 نظر / 84 بازدید