السلام علیک یا امام علی النقی الهادی شعر

فتاده مرغ دلم ز آشیان در این وادی

که هر کجا که رود افتد، بدام صیادی

چنان اسیر هوی و هوس شده ام که نماند

نه حال نغمه سرایی ، نه طعم وقادی

/ 0 نظر / 88 بازدید