زینب غمت غم است

زینب غمت غم است و قلم از غمت غمین

غمگین ترین غزل ز غمت می خورد زمین


خورده به قید قرعه به قلبم غلامیت

غیر از غلامیت به چه نازم غزلترین؟!


قربان قد تای تو قامت قیامتان

قاری غربتی شده قسمت تو را همین


تو قله ی غروری و معنای غیرتی

قدرت مثال قدر و به قرآن تویی قرین


غوغا به قلب غم زده ام کرده غین و میم

زینب غمت غم است و قلم از غمت غمین

کربلایی مرتضی حضرتی


/ 0 نظر / 41 بازدید