کیفیت نماز حضرت رسول صلی الله علیه و اله از کتاب مفاتیح الجنان

سیّد بن طاوس (ره) بسند معتبر از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت کرده است که از آن حضرت سؤال کردند از نماز حضرت جعفر طیّار (ره) حضرت فرمود که چرا غافلى از نماز حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله شاید حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله نماز جعفر را نکرده باشد و شاید جعفر نماز آن حضرت را کرده باشد راوى عرض کرد پس تعلیم کن آن نماز را بمن حضرت فرمود که 


/ 0 نظر / 204 بازدید