اذکار قرآنی - رب ادخلنی مدخل صدق (تصویر)

و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق ، واجعل لی من لدنک سلطاناً

نصیرا

پروردگارا مرا(در هرکار) صادقانه وارد کن وصادقانه خارج نما و از سوی خود سلطان و یاوری برای من قرارده

/ 0 نظر / 217 بازدید