زیارت جامعه نقل شده از حضرت امام رضا علیه السلام (تصویر)

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه روایت نموده که از حضرت امام رضاعلیه السلام سؤال کردند در باب آمدن به نزد قبر امام موسى‏علیه السلام فرمودند که نماز بگذارید در مسجدهایى که در اطراف قبر آن حضرت است و مجزى است در همه مواضع یعنى در زیارت هر یک از ائمّه‏علیهم السلام یا مطلق مزارهاى شریفه مقدسه مانند مراقد انبیاء و سایر اوصیاءعلیهم السلام

التماس دعا

/ 0 نظر / 139 بازدید