رحلت نبی اکرم (ص) و شهادت امام حسن و امام رضاصلوات الله علیهما تسلیت باد

پای صلح تو در آن آتش جنگ                    سر بیداد گران خورد به سنگ

تو امامی به قعود و به قیام                       به قعود و به قیام تو سلام

مرکب حکم ، تو میرانی و بس                   جنگ یا صلح ، تو میدانی و بس

هر که با صلح و قیام تو نساخت                بخدا مرتبه ات را نشناخت

تو که مانند پدر در پیکار                           شعله مرگ زدی بر اشرار

صف کفار ز هم پاشیدی                          فاتح جنگ جمل گردیدی

ا ی ز رزم آوریت در صفین                        بانگ تکبیر بلند از طرفین

تو به هر حال ولی اللهی                       جنگ یا صلح کنی آگاهی

مصطفی کو سخنش وحی خداست          گفته در شان تو این گفته به راست

حسنین اند دو پاکیزه امام                       همگان را به قعود و به قیام

ای رخت شمع جوانان بهشت                   سید جمع جوانان بهشت

وصی دوم بر  حق رسول                          پسر اول زهرای بتول

تو که هستی بر رغم دشنام                    خصم خود را کنی از لطف سلام

صفت و خلق تو از بسکه نکوست              شود از یک نگهت دشمن ، دوست

ای فدای تو من و ام و ابم                        وی ثنای تو به لب روز و شبم

ای تو بعد از پدر ، اول مظلوم                    سومین نور و چهارمین معصوم

مهر افلاک به حسنت خندان                     ماهی بحر بیادت گریان

جگر صبر ز صبرت پرخون                          چهره حلم ز شرمت گلگون

دل عشاق مزرات همه رشک                  آب باران بقیعت همه اشک

سینه ها را به تمنای تو داغ                     قلب ها را ز مزار تو چراغ

کاش گردی شوم و از کرمت                     بنشینم به کنار حرمت  

کاش چو ماه به شبهای دراز                    داشتم با حرمت روی نیاز

کاش مانند چراغی سوزم                        تا شبی در حرمت افروزم

کاش مانند نسیم سحری                         داشتم بر سر کویت گذری

کاش چو اشک کنارت افتم                        بر روی خاک مزارت افتم

روی جانها همه بر تربت تو                       سوز دلها همه از غربت تو

غربت آن است که فردی مظلوم                 شود از کینه یارش مسموم

 غربت آن است که بعد از کشتن               بارش تیر ببارد به بدن

تیر بارید ز بس بر بدنت                            بدنت گشت یکی با کفنت

سینه ها از الم فروخته شد                      تن و تابوت به هم دوخته شد

ای بیاد تو دل هستی ، خون                    وی حساب غمت از حد بیرون

قلب احمد که برایت خون بود                     به همه مردم عالم فـرمود

روز محشـر که همه گریانند                        اشک ریزان حسن  خندانند

/ 0 نظر / 57 بازدید