جمال حق ز سر تا پاست عباس - یاد خوبان

جمال حق ز سر تا پاست عباس ** به ی

جمال حق ز سر تا پاست عباس

به یکتایی قسم یکتاست عباس

اگر چه زادهی ام البنین است

و لیکن مادرش زهراست عباسکتایی قسم یکتاست عباس

/ 0 نظر / 56 بازدید