صلی الله علیک یا علی ابن موسی یا امام الرئوف یا امام رضا

سلام علی السید المصطفی   علی بن موسی الرضا المرتضی

سلام علی ال طه و یس   سلام علی ال خیر النبیین

سلام علی الروضه حل فیها     امام یباهی به الملک والدین

امام به حق شاه مطلق که آمد   حریم درش قبله گاه سلاطین

شه کاخ عرفان گل شاخ احسان    در درج امکان مه برج تمکین

علی ابن موسی الرضا کز خدایش     رضا شد لقب چون رضا بودش آیین

ز فضل و شرف بینی او را جهانی          اگر نبودت تیره چشم جهان بین

پی عطر روبند حوران جنت        غبار درش را به گیسوی مشکین

اگر خواهی آری به کف دامن او     برو دامن از هرچه جز اوست برچین

/ 0 نظر / 90 بازدید