یا علی حیدرا یک جلوه محتاج توام دار بر پا کن که حلاج توام

 

 

 

جان مجنون قصد لیلایی مکن

جان یوسف را زلیخایی مکن

کیستی ای حامی ختم رسل (ص)

اول و آخر تویی ای نفس کل

موج هستی ؛ کشتی و دریا تویی

حق تویی؛ پیدا و ناپیدا تویی

ای تو پیدا در ظهور کائنات

 

وی تو پنهان در حجاب ممکنات

ای حضورت نقش در آیینه ها

مهبط تنزیل عشقت سینه ها

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید