صلی الله علیک یا مولای یا باب الحوائج یا موسی ابن جعفر

یارب این موسی چه موسایی است کز یک جلوه ای

رخنه ها در جان موسی و دل سینا کند

همچو احمد سیر در قوسین او ادنی کند

عرش اعلی را فسبحان الذی اسری کند

حضرت موسی ابن جعفر کاظم حازم که او

ناظم دین است و دین را حکم او انشاء کند

هل اتی خو ، والضحی رو، آن مه و والیل مو

کش خم ها ، میم ابرو ، جلوه از طه کند

/ 0 نظر / 87 بازدید