گلبرگ یاس را که به آتش نمی کشند !!! سیلی نصیب ...(ژولیده نیشابوری)

قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربی
در را که با شتاب لگد وا نمی کنند دیوار را که صفحه ی گلها نمی کنند گلبرگ یاس را که به آتش نمی کشند
سیلی نصیب صورت حورا نمی کنند
آتش به درب خانه ی رهبر نمی زنند
توهین به بیت سرور و مولا نمی کنند
در پیش غیرت مردانه ی کسی
حمله به دست و بازوی زنها نمی کنند
حتی اگر سفارش پیغمبری نبود
اینگونه با ولای علی تا نمی کنند ژولیده نیشابوری رضوان الله تعالی علیه

/ 0 نظر / 75 بازدید