فزت و رب الکعبه - به خدای کعبه رستگار شدم

...

چه شبهایی که نان دادم به سائل ها و بشنیدم

که می گفتند یارب از علی برگیر داد ما

تو ای دنیا مرا نشناختی مانند سائل ها

تو خون کردی دل زار مرا پیوسته بی پروا

/ 0 نظر / 268 بازدید